Nhà hàng Thiên Thị /Thien Thi Restaurant

Nhà hàng nằm trên tầng 12, ăn buffet sáng, ăn trưa, tối, tiệc, hội nghị, hội thảo

Thưởng thức với nhiều hoạt động khác nhau

Nhà hàng Thiên Thị /Thien Thi Restaurant

Nhà hàng nằm trên tầng 12, ăn buffet sáng, ăn trưa, tối, tiệc, hội nghị, hội thảo