Hikarihotel Resort

  • Khu 1 – Thị Trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

  • Zone 1 – Tam Dao Town – Tam Dao District - Vinh Phuc Province
  • (84) – 211. 3611186 | (84) – 211. 3611180
  • info@hikarihotel.com.vn

Liên hệ

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin, hoặc có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Hoàn thành mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sớm!

(84) – 211. 3611186 | (84) – 211. 3611180 (7:00 - 21:00 GMT + 7 Giờ làm việc)